Сучасна лікарська практика в медицині дитинства, що базується на доказах

9 жовтня 2021 року м. Київ

09.00 – 09.10

Привітання учасників семінару

09.10 – 10.00

Педіатрія і COVID-19

Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ (МОЗ України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

10.00 – 11.00

Сучасні тренди ведення дітей з інфекцією органів дихання: розгляд клінічних випадків

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

11.00 – 11.45

Труднощі діагнозу пневмонії у дітей

Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

11.45 – 12.45

Вибрані лекції з інфекційних хвороб у дітей

Професор С.О. КРАМАРЬОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

12.45 – 13.15

Обґрунтування підходів до антимікробної терапії інфекцій дихальних шляхів у дітей

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

13.15 – 14.15

Профілактика та лікування розповсюджених захворювань у дітей в умовах пандемії COVID-19. Особливості лікування кашлю у дітей

Член-кореспондент НАМН України, професор Г.В. БЕКЕТОВА (Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика).

14.15 – 15.15

Рекурентні респіраторні захворювання та імунологічний досвід дитини. Шляхи подолання проблеми

Професор О.Г. ШАДРІН (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»).

15.15 – 16.00

Проблема антибіотикорезистентності та шляхи альтернативної протимікробної терапії в педіатрії

Професор Т.О. КРЮЧКО (Полтавський державний медичний університет).

16.00 – 16.30

Вікові особливості неврологічного постковідного синдрома

Професор А.О. ВОЛОСОВЕЦЬ (Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика).

16.30 – 16.45

Функціональний абдомінальний біль у дітей: впровадження доказової медицини в клінічну практику

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

16.45 – 17.00

Бронхолегеневі захворювання у дітей: акцент на лікуванні кашлю

Д.мед.н. О.О. РЕЧКІНА (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»).

17.00 – 17.20

Гострі респіраторні захворювання у дітей: коли потрібно лікувати?

Доцент О.В. СОЛДАТОВА (Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика).

17.20

  • ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
  • ДИСКУСІЯ
  • ЗАКРИТТЯ СЕМІНАРУ


Реєстрація Безкоштовно