Педiатрична допомога дiтям мiста Харкова в умовах пандемiï коронавiрусноï хвороби

Сороколат Ю.В., Черняк О.Л., Несвітайло Л.О. Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. 

Показники здоров'я дітей Одещини

Покотілова Т.М. КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Одеської обласної ради».

Тенденції стану здоров'я дітей у Черкаській області

Михно С.Л. КЗ «Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини» Черкаської обласної ради.

Стан здоров'я та медичної допомоги дітям Житомирської області

Лук'яненко О.В. КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня».

Циклічність захворюваності на COVID-19 на Прикарпатті. Критерії моніторингу та прогнозування

Сенюта Л.М. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА.

Випадок Лихоманки Західного Ніла у трирічного хлопчика в Запорізькій області

Боярська Л.М., Герасимчук Т.С. Запорізький державний медичний університет.

Мультисистемний запальний синдром у дітей, пов'язаний з COVID-19

Городкова Ю.В. Запорізький державний медичний університет, КНП «МДЛ №5» ЗМР.

Лактоферин та запальні захворювання сечовидільної системи

Леженко Г.О., Захарченко Н.А. Запорізький державний медичний університет.

Патогенетична роль взаємозв’язку вітаміну D та гепсидину у розвитку анемії запалення у дітей раннього віку, хворих на гострі запальні бактеріальні захворювання органів дихання

Леженко Г.О., Погрібна А.О. Запорізький державний медичний університет.

Особливості перебігу ГЕРХ у дітей та підлітків у залежності від забезпеченості магнієм

Пашкова О.Є., Потапенко С.В. Запорізький державний медичний університет.

Предиктори формування діабетичної міопатії у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу

Пашкова О.Є., Чудова Н.І. Запорізький державний медичний університет, КНП «МДЛ №5» ЗМР.

Інформативні критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку

Фесенко М.Є., Козакевич В.К., Козакевич О.Б., Зюзіна Л.С. Полтавський державний медичний університет.

Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей внаслідок дефіциту ферменту 21-гідроксилази

Дудник В.М., Андрікевич І.І., Хромих К.В. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Можливості прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей

Дудник В.М., Демянишина В.В. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Алгоритм обстеження безсимптомного пацієнта з біохімічним синдромом цитолізу

Дмитрякова Г.М. Запорізький державний медичний університет.

ВІЛ-асоційована нефропатія у дітей

Аллахвєрдієва З.С. Дніпровський державний медичний університет.

Робота студентського наукового товариства на кафедрі педіатрії в умовах пандемії COVID-19

Борисова Т.П., Вакуленко Л.І., Різник А.В., Бадогіна Л.П., Оболонська О.Ю., Самсоненко С.В., Аллахве Дніпровський державний медичний університет.

Сучасні аспекти перебігу артеріальної гіпертензії у дітей

Порохня Н.Г. Дніпровський державний медичний університет.

Діагностична значущість біомаркера NGAL в сечі при гострому пошкодженні нирок у недоношених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою

Бадогіна Л.П., Оболонская О.Ю. Дніпровський державний медичний університет.

Трансформуючий фактор росту TGF- b1 у сечі як ранній маркер фіброзу нирок у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом

Самсоненко С.В. Дніпровський державний медичний університет.

Особливості загострення бронхіальної астми у дітей молодшого віку на клінічному прикладі

Різник А.В. Дніпровський державний медичний університет.

Випадок фенілкетонурії у дитини 1 року

Боярська Л.М., Левчук-Воронцова Т.О. Запорізький державний медичний університет.

Аналіз структури та антибіотикорезистентності етіологічно значущих патогенів хронічної інфекції нижніх дихальних шляхів у дітей із муковісцидозом, які мешкають у м. Дніпро

Ільченко С.І., Фіалковська А.О. Дніпровський державний медичний університет.

Клінічне значення вітамін D-статусу у дітей раннього віку з гострим бронхіолітом

Єсипова С.І., Дмитришин Б.Я., Бовкун О.А. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Методичне та методологічне забезпечення викладання «Дитячої гастроентерології» на IV курсі медичного факультету в умовах дистанційного навчання

Мазур В.І., Лямцева О.В. Запорізький державний медичний університет, КНП «МДЛ №5» ЗМР.

Вплив комбінованого препарату Vit D та кальцію на якість життя дітей раннього віку

Абатуров О.Є., Кривуша О.Л., Бабич В.Л. Дніпровський державний медичний університет.

Автоімунний поліендокринний синдром 1 типу: клінічний випадок

Абатуров О.Є., Петренко Л.Л., Демиденко А.Є., Токарєва Н.М. Дніпровський державний медичний університет.

Ультраструктурна характеристика клітин м’язової оболонки стінки жовчного міхура мишей під впливом урсодезоксихолевої кислоти

Абатуров О.Є., Бабич В.Л. Дніпровський державний медичний університет.

Персоніфікований підхід до лікування дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт

Русакова О.О. Дніпровський державний медичний університет.

Вплив мікроРНК молока матері на рівень експресії прозапальних факторів транскрипції дитини

Товарницька А.О. Дніпровський державний медичний університет.

Програма індивідуалізованої допомоги студентам з первинною артеріальною гіпертензією в умовах закладу вищої освіти

Іванько О.Г., Пацера М.В., Товма А.В. Запорізький державний медичний університет.

Корекція прихованих вітамін-К-дефіцитних порушень синтезу протромбіну у дітей перших 6 місяців життя, які отримують виключно природне вигодовування

Іванько О.Г., Соляник О.В., Підкова В.Я., Круть О.С. Запорізький державний медичний університет.

Характеристика мінеральної щільності кісткової тканини у передчасно народжених дітей

Котлова Ю.В., Цимбал А.Ю. Запорізький державний медичний університет.

Особливості перебігу анемії при гемолітичній хворобі новонароджених. Клінічне спостереження

Котлова Ю.В., Курочкіна Т.І. Запорізький державний медичний університет.

Особливості перебігу інфекції Covid-19 у новонароджених та немовлят (аналіз власних спостережень)

Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Герасимчук Т.С. Запорізький державний медичний університет.

Професійне формування особистості лікаря у світі нових освітніх реалій

Боярська Л.М., Котлова Ю.В. Запорізький державний медичний університет.

Жорстоке поводження з дитиною

Боярська Л.М., Левчук-Воронцова Т.О. Запорізький державний медичний університет.

Сенсибілізація до дріжжових грибів Malassezia у хворих на атопічний дерматит

Мозирська О.В. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Сенсибілізація до ліпокалінів котів у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму

Кривопустова М.В. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Харчова алергія у дітей з атопічним дерматитом

Слюсар Н.А. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей раннього віку з харчовою алергією

Стоєва Т.В., Портнова О.О. Одеський національний медичний університет.

Ефективність програм з кардіореабілітації у підлітків з вегетативними розладами

Кравець Л.В., Мец В.А. «РССЦ Медздравниця».

Клінічне значення навантажувальних проб у дитячій кардіології

Кравець Л.В., Мец В.А. «РССЦ Медздравниця».

Скринінгове УЗД легень у пацієнтів, які перенесли Covid19-асоційовану пневмонію

Кравець Л.В., Мец В.А. «РССЦ Медздравниця».

УЗД - контрольовані навантажувальні проби в дитячій кардіології

Кравець Л.В., Мец В.А. «РССЦ Медздравниця».

Епідеміологія опікової травми у дітей Запорізької області

Скрипникова Я.С., Кучеренко О.А., Голуб Д.І. Запорізький державний медичний університет.

Вміст молочної кислоти та коротколанцюгових жирних кислот у стільці дітей перших років життя, госпіталізованих в стаціонар з діареєю

Бондаренко В.М. Запорізький державний медичний університет.

Погляд на сучасні можливості діагностики харчової алергії в педіатричній практиці

Пода О.А., Бубир Л.М. Полтавський державний медичний університет.

Шляхи удосконалення тактики ведення новонароджених з вродженими вадами серця на етапі пологового будинку

Логінова І.О, Шевцова Т.І. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Малюкова коліка: використання пробіотиків

Салтанова С.Д. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Функціональний чи органічний закреп? Випадок синдрому Курраріно в практиці педіатра.

Грищенко Н.В., Чаадаєва А.В. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, КНП «ЦПМСД №4».

Ефективність сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії у дітей з алергічним ринітом

Прохорова М.П., Криворук І.М. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Вплив вітаміну D на перебіг органічних захворювань легень у дітей

Невоя М.В. ТОВ «Красилівський медичний центр «Агапіт».

Результати моніторингу рівня пепсину в секреті ротової порожнини у дітей раннього віку

Фіалковська А.О., Можейко Т.В. Дніпровський державний медичний університет.

Особливості сенсибілізації у дітей з бронхіальною астмою, поєднаною з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Буратинська А.А. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України».

Реєстрація Безкоштовно