О.П. Волосовець

Професор, член-кореспондент НАМН України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, МОЗ України

С.О. Крамарьов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

С.П. Кривопустов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Г.В. Бекетова

Професор

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

О.Г. Шадрін

Професор

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

Т.О. Крючко

Професор

Українська медична стоматологічна академія

А.О. Волосовець

Професор

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

О.О. Речкіна

Д.мед.н.

(ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»)

Реєстрація