О.П. Волосовець

Професор, член-кореспондент НАМН України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, МОЗ України

С.О. Крамарьов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

С.П. Кривопустов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Г.В. Бекетова

Професор

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

О.Г. Шадрін

Професор

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Т.О. Крючко

Професор

Полтавський державний медичний університет

А.О. Волосовець

Професор

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

О.О. Речкіна

Доктор медичних наук

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

О.В. Солдатова

Доцент

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Реєстрація