О.П. Волосовець

Професор, член-кореспондент НАМН України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, МОЗ України

С.О. Крамарьов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

С.П. Кривопустов

Професор

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Г.В. Бекетова

Професор

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

О.Г. Шадрін

Професор

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

Т.О. Крючко

Професор

Українська медична стоматологічна академія

А.О. Волосовець

Професор

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

І.В. Кошель

Доктор медичних наук, доцент

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

О.О. Речкіна

Доктор медичних наук

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

О.В. Солдатова

Доцент

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Реєстрація