Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку

17 жовтня 2020 з 09.00 до 17.00 м. Київ

09.00 – 9.10

Привітання учасників семінару

09.10 – 10.00

Медицина дитинства: традиції, сучасність, майбутнє

Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ (МОЗ України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

10.00 – 11.00

Інфекції дихальних шляхів у дітей: практичні аспекти поліпшення клінічної практики

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

11.00 – 11.45

Бронхіт та пневмонія у дітей: складні питання та відповіді

Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

11.45 – 12.45

Вибрані лекції з дитячих інфекційних хвороб

Професор С.О. КРАМАРЬОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

12.45 – 13.15

Емпірична та патоген-спрямована антибіотикотерапія при інфекційних захворюваннях органів дихання у дітей

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

13.15 – 14.15

Профілактика і лікування розповсюджених захворювань у дітей і підлітків: що нового?

Професор Г.В. БЕКЕТОВА (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика).

14.15 – 15.15

Гастроентерологічні захворювання в практиці дільничного лікаря

Професор О.Г. ШАДРІН (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»).

15.15 – 16.00

Зміна парадигми спостереження за дітьми з рекурентними респіраторними захворюваннями в практиці сімейного лікаря та педіатра

Професор Т.О. КРЮЧКО (Українська медична стоматологічна академія).

16.00 – 16.30

Вікові аспекти сучасного менеджменту неврастенії

Професор А.О. ВОЛОСОВЕЦЬ (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика).

16.30 – 16.45

Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей: від доказової бази до рекомендацій в практиці

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

16.45 – 17.00

Стратегія відкладеного призначення антибактеріальної терапії при гострому тонзиліті у дітей

Д.мед.н., доцент І.В. КОШЕЛЬ (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»).

17.00 – 17.15

У дитини кашель: коли і як лікувати?

Д.мед.н. О.О. РЕЧКІНА ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

17:15

  • ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
  • ДИСКУСІЯ
  • ЗАКРИТТЯ СЕМІНАРУ


Реєстрація Безкоштовно